W Imieniu naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, a także naszym własnym, serdecznie zapraszamy wszystkich na coroczne Święto Dziękczynienia, podczas którego chcemy dziękować Bogu za wszelkie łaski i błogosławieństwa jakimi nas obdarza. Uroczystość odbędzie się w niedzielę, 9 października od godziny 10.00 w Kościele Chrześcijan Baptystów w Rzeszowie, przy alei Piłsudskiego 11.

„Zabiegajcie nie o ten pokarm, który ginie, ale o pokarm żywota wiecznego, który wam da Syn Człowieczy, na nim bowiem położył Bóg Ojciec pieczęć swoją ”. (J 6,27)

„Ja jestem chlebem żywota, kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie, a kto wierzy we mnie, nigdy pragnąć nie będzie” (J 6,35)

„Kto spożywa moje ciało i pije krew moją, ten ma żywot wieczny, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Albowiem ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje ciało i pije krew moją, we mnie mieszka, a ja w nim. Jak mię posłał Ojciec, który żyje, a ja przez Ojca żyję, tak i ten, kto mnie spożywa, żył będzie przez mnie. Taki jest chleb, który z nieba zstąpił, nie taki, jaki jedli ojcowie i poumierali, kto spożywa ten chleb, żyć będzie na wieki” (J 6, 54-58)

chleb_klosy