Za nami kolejne Święto Dziękczynienia, czyli tradycyjny dzień, w którym w szczególny sposób wyrażamy swoją wdzięczność Panu za wszelkie łaski i błogosławieństwa jakich udzielił nam wszystkim w ciągu minionego roku. Wszystkim zgromadzonym serdecznie dziękujemy za przybycie i życzymy wszelkich łask Bożych w imieniu naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.

Choć chwała i uwielbienie należą się naszemu Panu każdego dnia, w każdym momencie, to jednak tradycją stało się, że jeden dzień w roku poświęcamy na dziękczynienie w szczególności. Dziś słowem dzielił się z nami brat Adam, który opowiedział o istocie Kościoła jako wspólnoty i o tym, jakie obowiązki i powinności my, jako wspólnota, mamy względem całego Kościoła. Zebrana kolekta w całości przeznaczona jest w tym dniu na Radę Kościoła Baptystów w Polsce, podobnie jak dzieje się to we wszystkich innych zborach przy okazji Święta Dziękczynienia.

Panie! Dziękujemy z całego serca za wszelkie dobrodziejstwa, jakimi obdarzasz nas każdego dnia! Dziękujemy za to, jak wspaniałym jesteś Bogiem i jak wielka jest Twoja Moc! Dziękujemy za Twojego Syna, którego posłałeś, aby umarł za nasze grzechy i abyśmy dzięki Jego wielkiej wspaniałej ofierze mogli dostąpić zbawienia. Tobie chwała i cześć po wszystkie wieki wieków. Amen!