kosciol

KOŚCIÓŁ:

– Kościół istnieje, by uwielbiać Boga.

– Kościół istnieje, by służyć ludziom.

– Kościół istnieje, by mówić innym o Bogu.

– Kościół istnieje, by zapewnić wierzącym wspólnotę.

– Kościół istnieje, by pomagać ludziom by stawali się bardziej jak Jezus w myśleniu, odczuwaniu i działaniu.

 

NASZ CEL:

Przyprowadzać ludzi do Jezusa i członkostwa w Jego rodzinie, rozwijać ich ku dojrzałości na podobieństwo Chrystusa oraz wyposażać do służby w kościele jak i do życiowej misji w świecie, tak, by Imię Boże było wywyższone.

 

NASZA WIZJA:

Marzymy, aby nasz kościół był miejscem gdzie cierpiący, zagubieni mogliby znaleźć miłość, akceptację, pomoc, przebaczenie, wskazówki i zachętę.

Marzymy, by pomagać mieszkańcom Rzeszowa i okolic doświadczyć właściwej relacji z Bogiem.

Marzymy o możliwości osiągania duchowej dojrzałości ludzi poprzez studiowanie Pisma Świętego.

Marzymy o tym by wyposażyć każdego wierzącego do służby, która ma znaczenie, pomagając mu odkryć dary i talenty, jakimi obdarzył go Bóg.

Zdajemy sobie sprawę, że w związku z Twoją pierwszą wizytą w naszym Kościele, mogą pojawić się pytania:
– Jak do nas trafić?
– Jak się ubrać?
– Czy można przyjść z dziećmi?
– Czego można spodziewać się w kościele?

Poniżej znajdziesz kilka pomocnych informacji.

Osoba, która jako pierwsza przywita Cię w naszym Kościele chętnie udzieli odpowiedzi na pytania i wskaże miejsce gdzie możesz zostawić wierzchnie ubranie, napić się czegoś orzeźwiającego lub zostawić pod dobrą opieką swoje dziecko.

Podczas nabożeństwa, w gronie kilkudziesięciu osób, będziesz mógł uwielbiać Boga śpiewem i posłuchać praktycznego kazania, które pomoże Ci w codziennych życiowych zmaganiach. Pragniemy, aby to, co otrzymasz w niedzielę, służyło odnalezieniu nadziei i pomocy oferowanej każdemu z nas przez Boga.

– Jak do nas trafić?

Miejsce naszych spotkań znajduje się w Rzeszowie, przy Alei J.Piłsudskiego 11 (I piętro). O tym kiedy się spotykamy przeczytać możesz w zakładce „Wydarzenia” na stronie głównej.

– Jak się ubrać?

Bardziej od tego jak będziesz ubrany, zależy nam na tym, abyś czuł się u nas dobrze. Ubierz się, więc tak jak lubisz, a na pewno nie będziesz odróżniał się od pozostałych.

– Czy można przyjść z dziećmi?

Oczywiście, że tak! Ponieważ pragniemy umożliwić Ci pełne uczestnictwo w nabożeństwie, zapewniamy dobrze zorganizowaną opiekę nad dziećmi.

– Czego mogę spodziewać się w Kościele?

Nasze nabożeństwa odbywają się w świątecznej, radosnej atmosferze i nie opierają się na sztywnej liturgii. Zwykle trwają ok. 1,5 godziny. Do stałych elementów nabożeństwa należą:

Uwielbienie – radosne oddawanie czci Bogu poprzez współczesne i tradycyjne pieśni.

Eucharystia – pamiątka Wieczerzy Pańskiej, to ważna i uroczysta część nabożeństwa, podczas której wszyscy wierzący, mogą w szczególny sposób doświadczać duchowej obecności Chrystusa i jedności Kościoła. Praktykujemy Komunię pod dwiema postaciami: chleba i wina, na pamiątkę męczeńskiej śmierci Jezusa Chrystusa, poniesionej za nas i dla nas na krzyżu.

Kazanie – inspirujące rozważanie Pisma Świętego, dzięki któremu ludzie są prowadzeni do bliskiej, osobowej więzi z Chrystusem i stają się Jego dojrzałymi naśladowcami.

Modlitwa – we wspólnych oraz indywidualnych, spontanicznych modlitwach wyrażamy Bogu naszą wdzięczność i miłość do Niego, a także powierzamy Mu nasze pragnienia i troski.

Po nabożeństwie zapraszamy wszystkich chętnych na nieformalne spotkanie przy kawie, herbacie i ciastku, służące nawiązaniu i pogłębianiu indywidualnych kontaktów.

zdjecie ulicy